Hvide Sande Havn - Fakta om fiskerihavnen

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne med gode servicefaciliteter og virksomheder, der leverer høj standard inden for alle områder af service til en moderne fiskeriflåde. Dermed er havnen med til at sikre fangster af høj kvalitet gennem alle led til forbrugerne.

Hvide Sande Havn ligger tæt på Nordsøens attraktive fiskepladser for såvel konsum- og rejefiskeri som industrifiskeri. Havnen har en hjemmehørende fiskeriflåde på 40 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. Havnen anløbes af fartøjer fra hele Danmark, herunder industrifiskere og fartøjer fra lande omkring Nordsøen, der alle tiltrækkes af havnens gode beliggenhed og gode lossefaciliteter. Fiskemelsfabrikken 999 er største modtager af industrifisk.

Fiskerihavnen består af to havneafsnit vest for sluserne: Vesthavnen, Sydhavnen med to bassiner og Nordhavnen. Øst for sluserne findes to havneafsnit i Ringkøbing Fjord: Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnevagten servicerer havnens brugere døgnet rundt. Kontaktes på tlf. 97 31 16 33.

På Nordhavnen er der opført redskabsterminal, hvor det er muligt at leje haller til opbevaring af fiskeredskaber.

Kaj 11 er udbyget med en brokaj, med en vanddybde på 7 meter. Brokajen kan blandt andet benyttes til landing af konsumfisk.

På havnen findes to værfter med ophalerbedding, begge kendt for høj standard hvad angår nybygninger og reparation af fiskefartøjer. Desuden findes skibsproviantering samt maskinværksteder og elektronikfirmaer, der er specialiserede i servicering af fiskefartøjer. Dykkerassistance og mobilkran kan rekvireres.

Se mere under servicevirksomheder.

 ADMINISTRATION

Hvide Sande Havn
Fossanæsvej 22 · Blåtårn
6960 Hvide Sande
Tlf. +45 97 31 16 33
hvidesandehavn@hvshavn.dk

CVR-nr: 25852532
EAN: 579 000 231 4919

Havnevagten

Tlf. +45 97 31 16 33
portcontrol@hvshavn.dk

maritim chef

Tlf. +45 23 41 20 33
hyde@hvshavn.dk

Driftsafdelingen

Troldbjergvej 16
6960 Hvide Sande
Tlf. +45 97 31 34 55
Tlf. formand +45 40 26 50 32
or@hvshavn.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Hvide Sande HavnInstagram


tilbage til toppen

design, programming and webhosting by Apollomedia